УниКредит Факторинг
FactoringMap
Централа на УниКредит Факторинг

ул."Гюешево" № 14,

1303 София

тел. +359 2 9474 731
                   +359 2 9474 733

Бизнес:

Международен:

Правен:

Събиране:

Счетоводство:

ВАЖНО

Сигурността на информация, изпратена по eлектронен път може да не е гарантирана и би могла да бъде използвана от трети страни. Поради тази причина, моля не използвайте електронната поща, за да ни изпращате съобщения, които съдържат поверителна информация или бизнес сделки. В тези случаи, ви молим, да се свържете с нас преди да изпращате.