Уважаеми клиенти,

Във връзка с годишното приключване Ви уведомяваме, че документи за авансови плащания, които постъпят при нас до 15:30 ч. ще се обработват в рамките на работния ден. Искания за аванс, постъпили след този час ще бъдат обработени на следващия работен ден.

Благодарим Ви за разбирането!

 

Уведомление за предстоящо вливане на УниКредит Факторинг ЕАД в УниКредит Булбанк АД

 

 

Уважаеми клиенти,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че предстои вливане на УниКредит Факторинг ЕАД в УниКредит БулбанкАД, което очакваме да се случи през месец януари 2022 година. УниКредит Булбанк АД ще продължи да предлага качествени банкови услуги, включително и факторинг услуги като целим по-висока клиентска удовлетвореност.

 

Тарифата на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци ще бъде допълнена с такси и комисиони, приложими при предоставяне на факторинг услуги, считано от 04.01.2022г.

 

Вярваме, че преобразуването на двете дружества няма да се отрази на качеството на услугите, които получавате и към момента от страна на УниКредит Булбанк АД и УниКредит Факторинг ЕАД.

 

Екипът на УниКредит в България Ви пожелава бъдещи успехи в работата и ползотворна съвместна дейност!

Контакти

София, пл. Света Неделя 7

тел. +359 2 9474 731
        +359 2 9474 733